کنداکتیویمتر و PH متر رومیزی LabChem COND-PH- CD

کنداکتیویمتر و PH متر رومیزی LabChem COND-PH ساخت کمپانی TPS استرالیا واترپروف و قابل اتصال به کامپیوتر

با قابلیت اندازه گیری پارامتر های PH, COND, TDS,MV, Temp

با دقت اندازه گیری:

0 تا 14  و دقت 0.01 PH

0 تا 20.00 Us/cm

0 تا 200.0

0 تا 2000