کوره 5/38 ليتري 1093 درجه مدل S1131-1

ساخت کشور آمريکا

خصوصیات:

حداکثر دمای این مدل 2000 درجه فارینهایت است. این مدل برای ظروف چینی ، لعاب دادن و گداختن شیشه ، سفال سازی و سرامیک سازی …کاربرد دارد.

این مدل تنها دارای دو حالت سرعت و 8 مرحله Ramp – Hold  است.

مشخصات :

 

حداکثر دما :                2000  فارینهات

                              1093 سانتیگراد

CE           :                                  N

Amps :                  9   

Control Type :         Sentry Digital

                               3key Glass Contol                                                   

Phase :                    1

           ولتاژ:                                    120

وات:                    1100

          هرتز:                                     60       

Nema :                   P 15-5

    4                                   : Side          

Breaker Size :          15

Circuit Wire :            14 gauge

Size

UL :                        Y

          عمق:                       mm   229

حجم:                       CU.Meters 5.38

ارتفاع:                       mm   114

عرض:                  mm    216