گراویمتر (چگالی سنج) مدل GMK-500

تولید کمپانی G-WON  کشور کره

  • برای اندازه گیری وزن مخصوص آب دریا استفاده میشود
  • عملکرد آسان،اندازه کوچک واندازه گیری سریع
  • استفاده از اندکس انکساری نور
  • کالیبراسیون به وسیله آب مقطر
  • خنثی کردن اتوماتیک اثر دما
  • ظاهر شدن علامت باتری کم

مشخصات:

مدل

GMK-500

کاربرد

محلول عذایی

رنج اندازه گیری

1.000 ~ 1.070

دقت

0.002 ±

تفکیک پذیری

0.001%

صفحه نمایش

LCD  دیجیتال بزرگ