گشتاور نيرو با پايه و قرقره و نيروسنج مدل J2152

نمایش دهنده برآیند و تفکیک نیروهای برداری ( گشتاور نیرو)

 1. هدف

این نمایش دهنده می تواند در کلاسهای فیزیک مدارس متوسطه مورد استفاده قرارگیرد تا برآیند و تفکیک نیروهای برداری،یعنی قانون متوازی الاضلاع و قانون مثلث را نشان دهد.

 1. ساختار و مشخصات فنی

 این نمایش دهنده از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. صفحه نمایش 500mm×350mm×18mm ، با یک صفحه استیل که با پلاستیک پوشانده شده و برای جذب نشانه های نیرو مورد استفاده قرار می گیرد.
 2. دو چنگک قرقره که بطور جداگانه در راست و چپ صفحه نمایش دهنده بوسیله پیچهای متقاطع نصب شده است. با شل کردن پیچهای متقاطع، چنگک به طور عمودی حرکت می کند و سپس جهت بردار برآیند را تغییر می دهد.
 3.  دو طناب با یک حلقه نمایش نیرو در انتهایشان ثابت شده اند که می تواند وزن های قلاب را تحمل کرده و به عنوان یک تفکیک کنده عمل می کند.
 4. نیروسنج استوانه ای عمودی

1)      حداکثر نیروی اندازه گرفته شده: 49 N

2)      هنگامی که نیرو بر نیروسنج وارد می شود، یک مقیاس اندازه گیری قرمز- سفید از انتهای پایینی آن به بیرون کشیده می شود. طول این مقیاس خارج شده، نیرو را با میزان 2cm برای هر 0.49 N ارائه خواهد داد (نیروی کشسانی تولید شده بوسیله وزن یک قلاب با جرم 59g )

3)      در انتهای این وسیله اندازه گیری، یک قلاب با یک حلقه مفتولی نصب شده است، که می تواند عملکرد نمایش را به آسانی انجام دهد. قسمت پایینی وسیله اندازه گیری میتواند برداشته شده و بچرخد که می تواند محل مرکز دایره ای را به آسانی ایجاد کند.

4)      گیرۀ وسیله اندازه گیری که بر روی صفحه نمایش نصب شده است، می تواند هم آزادانه و هم چسبیده به صفحه بچرخد.

5)      نشانه های برداری مغناطیسی به سه گروه با 3 ، 4 و 5 بخش، به طور جداگانه تقسیم شده اند. هر بخش دارای طول 2cm می باشد که می تواند برای تشکیل یک متوازی الاضلاع مورد استفاده قرار گیرد.

6)       زاویه سنج مغناطیسی
       لیست لوازم جانبی

 1. صفحه نمایش                               1 عدد
 2. قرقره راست و چپ با گیره               1 ست
 3. حلقه نمایش نیرو و طنابها                1 ست
 4. نیرو سنج برداری استوانه ای              1 عدد
 5. نشانگرهای نیروی مغناطیسی             15 عدد
 6. زاویه سنج مغناطیسی                      1 عدد