BOD متر مدل BOD-EVO SENSOR 6

BOD متر همراه با 6 بطری و سنسور مربوط به اندازه گیری اکسیژن تولید شده توسط باکتری ها

صفحه زیر با قابلیت همزن مغناطیسی برای هر 6 بطری

همراه با نرم افزار و سیستم وایرلس برای دریافت اطلاعات روی کامپیوتر